Politisk dagsorden

Af Bjørn Allerelli Andersen, byrådsmedlem og næstformand for Socialdemokratiet Sønderborgkredsen

Det vil jeg også arbejde for…

Rent og urenset drikkevand fra vores undergrund er en uvurderlig ressource, som skal beskyttes mod nedsivning af miljøgifte. Ikke mindst af hensyn til de kommende generationer.

Vores ældre medborgere skal have ordentlig mad, og gerne “hjemmelavet” varm mad. Uanset om man bor på plejehjem eller i egen bolig.

Gråsten skal have en erstatning for det mistede gigthospital, så hvorfor ikke lægge et lokalt hospice i en del af de gamle, men smukke bygninger, der skal renoveres med nænsom hånd. Børnehospice og veteranhjem er blandt forslagene til, hvad resten af bygningerne kunne bruges til.

I Sønderborgs gamle bykerne er der forsvundet alt for mange gamle huse i de seneste 30 år. Huse, som uigenkaldeligt er væk og som ikke kan erstattes. Heller ikke selvom man kalder det udvikling. Jeg vil arbejde for, at byen ikke mister mere af sin tysk/danske originalitet, som er uerstattelig.

Vi bør støtte og pleje musik, teater og revy samt alle de andre gode fritidstilbud yderligere. Sønderjyllands Symfoniorkester spiller for fulde huse og i stedet for at afmontere orkestret, skal det plejes og udbygges med flere musikere. Væksten i Sønderborg Kommune er også afhængig af, at vi har mange gode kulturtilbud, så vi kan tiltrække og fastholde arbejdskraften.

Hvorfor er der ingen direkte tog til Århus eller Ålborg fra Sønderborg Banegård?
Det har ofte undret mig, at der ikke går direkte tog fra Sønderborg Banegård til Århus og Ålborg.
Et vigtigt parameter der skal være opfyldt, for kunne få vores unge til at blive i kommunen, er vel at der bør gå direkte tog til studiebyerne Århus og Ålborg. Hvis man kigger på køreplanen, er der rigtig mange togafgange i dagtimerne, blot kører de ikke nordligere end Fredericia/Middelfart, hvor man må skifte.

Timedrift og ordentlige forbindelser er forudsætninger for vækst, der forbinder Danmark på kryds og tværs. Derudover vil der være mindre miljøbelastning, når el-toget erstatter diesel X-busser, benzindrevne biler osv.
Bedre togforbindelser vil også aflaste vejene, med den øgede trafikmængde, der vil komme med en fast Als-Fyn forbindelse.
Sønderborg Banegård bør snarest renoveres og moderniseres, så den bliver mere komfortabel.

Sønderborg Kommune har investeret kraftigt i cykelstier i løbet af de seneste 4 år, og det er et stærkt ønske og signal, når eksempelvis borgere på Arnkil og i Broager/Nybøl ønsker gode cykelstier. Årsagerne er sikkerhed for cyklisterne, de bløde trafikanter, men ikke mindst en dejlig naturoplevelse måske på vej til arbejde. Hurtige, direkte og sikre ruter har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Derfor er det vigtigt med gode cykelruter, der er med til at skabe et sammenhængende stisystem i hele i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommunes landsbyer lider under affolkning, de unge forsvinder og gennemsnitsalderen bliver højere. Kommunens land- og bystrategi skal have en saltvandsindsprøjtning og den såkaldte “Sønderborgordning” flere midler. Jeg er overbevist om, at det betaler sig at investere i det sammenhold og de kulturer hvert sted repræsenterer. Samarbejdet med landsbylaugene bør derfor styrkes, så vi får de unge tilbage og liv i hele vores smukke kommune igen.

Bedre muligheder for lystfiskerturisme langs vore kyster og vandløb…
For nylig henvendte et par repræsentanter fra en lystfiskerklub i Sønderborg sig til mig. De føler, at de har en rigtig god idé, som er kørt lidt “fast i systemet”. Forslaget består i, at kommunen og interessererede investerer i forudsætningerne for, at få flere turister med fiskestænger til at besøge vores kommune.
Umiddelbart synes jeg det lyder som et rigtig godt forslag, og jo mere jeg graver mig ned i emnet, desto mere spændende synes jeg det lyder.
Hvis vores lokale fiskevande skal være mere indbydende for besøgende der vil fritidsfiske, er der nogle forudsætninger, der skal opfyldes først, og her starter mit engagement.

Der skal være flere fisk i vores vandløb og i havet omkring os, og for at det kan lade sig gøre, skal vandkvaliteten i vandløbene på Als og i Sundeved være i top for at fiskene kan trives og yngle. Derudover skal infrastrukturen være i orden.
Til sammenligning kan nævnes, at vi ikke behøver at opfinde den dybe tallerken igen, da der på Fyn i lang tid er samlet en masse erfaring omkring emnet. Fynboerne har beregnet en indtjening hos de berørte parter på op til 4800,- kr. pr. fanget havørred, så rent vandmiljø med god biodiversitet og økonomi følges ad.

Der er ikke noget i denne verden der er let, og hvis vi skal “plukke de lavthængende frugter”, som ikke umiddelbart hænger så lavt som ovennævnte måske antyder, er der mange ting, der skal falde i hak, men skal vi ikke bare smøge ærmerne op? Det er i hvert fald en sag, som jeg vil arbejde for!

Ungdomsuddannelser og flere lærepladser bør have et noget højere fokus. Lokalpolitikere har faktisk indflydelse på, og kan fint arbejde for, at de lokale virksomheder tilskyndes til at tage flere lærlinge. Dialog og samarbejde er nøgleord og jeg vil være på tæerne for at fremskynde processen, så vi fremover kan imødegå den kedelige udvikling, som mangel på arbejdskraft repræsenterer. Byens skoler står parat med engagerede lærere til at tage imod med en bred palette af lærlingeuddannelser.

Som socialdemokrat er det mig ligeså magtpåliggende at arbejde for at Sønderborg Kommune er et sted, hvor borgerne trives, såvel som at erhvervslivet blomstrer.

Mulighederne for at kunne hjælpe kommunens svageste skal være bredspektret til stede, og kan ikke indfries hvis kommuneskatteprocenten bliver for lav i forhold til det ønskede kommunale serviceniveau. Derfor skal vi fastholde den nuværende skatteprocent, men hele tiden se os om efter muligheder for forbedringer i den kommunale sektor.

Vi skal være på forkant med det kommunale serviceniveau overfor vores private arbejdspladser i kommunen, således at det er tiltrækkende at placere og udbygge sin virksomhed i vores kommune. Det bør også være attraktivt for kommende borgere med både korte og lange uddannelser at søge jobs i Sønderborg Kommune. Jeg vil arbejde for, at eventuelle ægtefæller også kan tilbydes et ordentligt arbejde.

Sønderborg Kommunes folkeskoler og andre børneinstitutioner skal være blandt landets bedste. Både som arbejdsplads, men især som elev eller beboer på et plejehjem. Vi er allerede godt på vej, men vi kan blive endnu bedre.

Det er min holdning, at Sønderborg Kommune vil være et CO2-neutralt vækstområde 20 år før resten af Danmark. ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029.