Som socialdemokrat er det mig magtpåliggende at arbejde for at Sønderborg Kommune er et sted, hvor borgerne trives, såvel som at erhvervslivet blomstrer men ikke mindst, at vi passer på naturen omkring os. Hvis vi skal “plukke de lavthængende frugter”, som måske ikke umiddelbart hænger så lavt endda, er der mange ting, der skal falde i hak, men skal vi ikke bare smøge ærmerne op? Der er i hvert fald mange sager, som jeg synes det er værd at arbejde for! Politikere bør deltage i den offentlige debat – også når der ikke er kommunalvalg – og jeg besvarer altid alle henvendelser.

I Sønderborgs gamle bykerne er der forsvundet alt for mange gamle huse i de seneste 30 år. Huse, som uigenkaldeligt er væk og som ikke kan erstattes. Heller ikke selvom man kalder det udvikling. Jeg vil arbejde for, at byen ikke mister mere af sin tysk/danske originalitet, som er uerstattelig.

Kultur er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet. Vi bør støtte og pleje kunst, musik, teater og revy samt alle de andre gode fritidstilbud yderligere. Augustiana, Sønderjyllands Kunstskole, Det Sønderjyske Sangcenter, Balletskolen, SønderborgHus og Det Regionale Spillested med Ungdomshuset “Mejeriet”, Sønderjyllands Symfoniorkester der spiller for fulde huse og i stedet for at afmontere orkestret, skal det plejes og gerne udbygges. Væksten i Sønderborg Kommune er også afhængig af, at vi har mange gode kulturtilbud, så vi kan tiltrække og fastholde arbejdskraften.

Børn elsker musik. Tænk hvis alle kommunens børn og unge fik mulighed for at lære at spille på et instrument. Det at kunne udfolde sig musikalsk, udvikler også sociale kompetencer og styrker finmotorikken – og ikke mindst, skaber mange gode relationer og oplevelser. Med de mange dygtige professionelle musikere, vi allerede har i Sønderborg, bør vi fastholde et stort udvalg af linier på MGK (Musikalsk Grundkursus), der passer med de uddannelser, der videre tilbydes på de danske musikkonservatorier.

Kulturugen i Sønderborg Kommune vil være en stærk tilbagevendende lokal attraktion, hvor kunstnere, musikere, kokke og idrætsudøvere vil kunne boltre sig, fra mandag til fredag, overalt i kommunens samlingssteder, lige fra Dyvig til Blans. Fredag afsluttes ugen i Sønderborg med Kultur- og Idrætsnatten. Lokale orkestre, kor og bands spiller til kunstudstillinger, spise-sammen-arrangementer, kun fantasien sætter grænser, og vil derfor engagere borgere og landsbylaug over hele Sønderborg Kommune.

Toget, den grønne multitransportør. Hvorfor er der ingen direkte tog til Århus eller Ålborg fra Sønderborg Banegård?
Det har ofte undret mig, at der ikke går direkte tog fra Sønderborg Banegård til Århus og Ålborg.
Et vigtigt parameter der skal være opfyldt, for kunne få vores unge til at blive i kommunen, er vel at der bør gå direkte tog til studiebyerne Århus og Ålborg. Hvis man kigger på køreplanen, er der rigtig mange togafgange i dagtimerne, blot kører de ikke nordligere end Fredericia/Middelfart, hvor man må skifte.

Sønderborg Banegård renoveres og moderniseres, så den bliver mere komfortabel for især svagtsende og kørestolsbrugere. Timedrift og ordentlige forbindelser er forudsætninger for vækst, der forbinder Danmark på kryds og tværs. Derudover vil der være mindre miljøbelastning, når el-toget erstatter diesel X-busser, benzindrevne biler osv.
Bedre togforbindelser vil også aflaste vejene, med den øgede trafikmængde, der vil komme med en fast Als-Fyn forbindelse.

Gode cykelstier giver mange cyklister. Sønderborg Kommune har investeret kraftigt i cykelstier i løbet af de seneste 4 år, og det er et stærkt ønske og signal, når eksempelvis borgere på Arnkil og i Broager/Nybøl ønsker gode cykelstier og snart er den nye cykelsti fra Skovby til Kegnæs klar. Årsagerne er sikkerhed for cyklisterne, de bløde trafikanter, men ikke mindst en dejlig naturoplevelse måske på vej til arbejde. Hurtige, direkte og sikre ruter har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Derfor er det vigtigt med gode cykelruter, der er med til at skabe et sammenhængende stisystem i hele i Sønderborg Kommune.

Rent og urenset drikkevand fra vores undergrund er en uvurderlig ressource, som skal beskyttes mod nedsivning af miljøgifte. Ikke mindst af hensyn til de kommende generationer. Derudover bør der tildeles større områder til projektet “Vild med Vilje”, hvor naturen får lov at passe sig selv

Vild Med Vilje skaber levesteder for planter, svampe og dyr, samt øger vores fælles kendskab til naturen. Vild Med Vilje indgår partnerskaber med virksomheder, kommuner, foreninger og institutioner. Gennem partnerskaberne hjælper Vild Med Vilje sine partnere med at øge biodiversiteten og formidle deres indsats. Vild Med Vilje gør på enkel vis en positiv forskel for naturen, mens nye naturoplevelser skabes og inspirerer andre til ligeledes at gøre en forskel for naturen.

Der skal være flere fisk i vores vandløb og i havet omkring os, og for at det kan lade sig gøre, skal vandkvaliteten i vandløbene på Als og i Sundeved være i top for at fiskene kan trives og yngle. Derudover skal vandløbene være i orden, dvs. rensede vandløb, der holdes ved lige i samarbejde med interesseorganisationer som ANA, så rent og rigeligt vand og god biodiversitet følges ad.

Hvis vores lokale fiskevande skal være mere indbydende for besøgende der vil fritidsfiske, er der nogle forudsætninger, der skal opfyldes først, og her starter mit engagement. Derudover skal de turistfjentlige fiskeri forbudtskiltene fjernes ved Sønderborg Havn, og hele området gøres mere venligt overfor lystfiskere. Det kan sagtens lade sig gøre indenfor lovens rammer, men det forudsætter, at der aktivt arbejdes på mere “brugervenlighed”.

Uddannelsespladser og flere lærepladser bør have et noget højere fokus. Lokalpolitikere har faktisk indflydelse på, og kan fint arbejde for, at de lokale virksomheder tilskyndes til at tage flere lærlinge. Dialog og samarbejde er nøgleord og jeg vil være på tæerne for at fremskynde processen, så vi fremover kan imødegå den kedelige udvikling, som mangel på arbejdskraft repræsenterer. Byens skoler står parat med engagerede lærere til at tage imod med en bred palette af lærlingeuddannelser.

Sønderborg Kommunes landsbyer lider under affolkning, og specielt de yngre kvinder fraflytter kommunen, og gennemsnitsalderen bliver højere, derfor er det tvingende nødvendigt at der kommer flere ikke-tekniske jobs og uddannelser i vores kommune. Kommunens land- og bystrategi skal have en saltvandsindsprøjtning og den såkaldte “Sønderborgordning” flere midler, så foreningerne tiltrækkes af de yngre under 25. Jeg er overbevist om, at det betaler sig at investere i det sammenhold og de kulturer hvert sted repræsenterer. Samarbejdet med landsbylaugene bør derfor styrkes, så vi får de unge tilbage og liv i hele vores smukke kommune igen.

Mulighederne for at kunne hjælpe kommunens svageste skal være bredspektret til stede, og kan ikke indfries hvis kommuneskatteprocenten bliver for lav i forhold til det ønskede kommunale serviceniveau. Derfor skal vi fastholde den nuværende skatteprocent, men hele tiden se os om efter muligheder for forbedringer i den kommunale sektor.

Vores ældre medborgere har ofte store omkostninger med for høje medicinpriser, der skal kunne finansieres af et lavt økonomisk råderum. Mange ældre ser også frem til at bo i et seniorbofællesskab, hvor der er trygt at bo i dejlige omgivelser, der er til at betale.

Erhvervspolitikken og den kommunale service skal være førsteklasses overfor vores private arbejdspladser i kommunen, således at det er tiltrækkende at placere og udbygge sin virksomhed her. Det bør også være attraktivt for kommende borgere og deres partnere, med både korte og lange uddannelser, at søge jobs i Sønderborg Kommune. Jeg vil arbejde for, at eventuelle ægtefæller også kan tilbydes et ordentligt arbejde.

Sønderborg Kommunes folkeskoler og andre børneinstitutioner skal være blandt landets bedste. Både som arbejdsplads, men især som elev. Vi er allerede godt på vej, men vi kan blive endnu bedre hvis det sker i samarbejde med lærerne og skolernes øvrige ansatte.

Det er min holdning, at Sønderborg Kommune bør være et CO2-neutralt vækstområde 20 år før resten af Danmark. ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029.