Bjørn Allerelli Andersen

Byrådsmedlem i Sønderborg Kommune for Socialdemokratiet, medlem af udvalget for Kultur, Idræt, Handel og
Turisme samt Erhvervsudvalget, Kulturregion Sønderjylland/Schleswig, Beredskabskommissionen, Integrationsrådet, Vækstrådets forretningsudvalg, SønderborgHus’ bestyrelse og næstformand i
Socialdemokratiets SønderborgKreds.